Poker może być niebezpieczny

Poker może być niebezpieczny

Pomimo tego, że poker to gra umiejętności, element losowy sprawia, że część osób może traktować poker jako hazard. Osoby skłonne do zachowań kompulsywnych, nie powinny uprawiać żadnej formy hazardu, w tym pokera. Każda uzależnienie negatywnie oddziałuje na zdrowie i życie człowieka, a także na jego najbliższe otoczenie, znajomych, rodzinę.

Przeciętna osoba, chociaż bardzo chciałaby wygrać, to nie zatraca się w grze. Wyznacza sobie pewne limity pieniędzy, które może przegrać lub chciałaby wygrać, albo limity czasowe i zawsze trzyma się tych ustaleń. Inaczej postępuje osoba grająca kompulsywnie i mająca problem z hazardem.

Patlogiczny hazard został ujęty w międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń jako zaburzenie nawyków i popędów.rzez zaburzenia nawyków i popędów należy rozumieć powtarzające się działania bez jasnej, racjonalnej motywacji, które nie mogą być kontrolowane i zazwyczaj szkodzą zarówno interesom pacjenta jak i innych ludzi. Pacjent opisuje je jako zachowania związane z popędem do działania. Przyczyny ich nie są znane. Wg. innej definicji uzależnienie od hazardu jest zaburzeniem, które polega na często powtarzającym się uprawianiu hazardu, który przeważa w życiu człowieka ze szkodą dla wartości i zobowiązań społecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych.

O uzależnieniu od hazardu mówimy wtedy, kiedy granie jest źródłem różnego rodzaju życiowych problemów, a osobo nimi dotknięta, pomimo tych problemów nie zaprzestaje gry.

Muszę w tym miejscu przestrzec wszystkich, iż nikt grający patologicznie nie ma szans na sukcesy w pokerze czy też jakiejkolwiek innej grze hazardowej. Sam fakt wygrywanie wcale nie determinuje, czy ktoś ma problem z patologicznym graniem czy też nie.

CZY HAZARD JEST PROBLEMEM W TWOIM ŻYCIU?

Czy w związku z hazardowym graniem brakowało Pani/Panu kiedykolwiek czasu?
Czy Pani/Pana rodzina czuła się kiedykolwiek nieszczęśliwa z powodu Pani/Pana grania?
Czy hazardowe granie wpłynęło kiedykolwiek negatywnie na Pani/Pana reputację?
Czy kiedykolwiek odczuwał/a Pan/i wyrzuty sumienia z powodu hazardowego grania?
Czy kiedykolwiek uciekał/a się Pan/i do hazardowego grania w celu zdobycia pieniędzy potrzebnych do spłacenia długów lub do rozwiązania innych problemów finansowych?
Czy zdarzyło się, że hazard zaniżył Pani/Pana ambicje lub wpłynął niekorzystnie na Pani/Pana wydajność w działaniu?
Czy po przegranej odczuwa Pan/i potrzebę szybkiego odegrania się?
Czy po przegranej czuje Pan/i silną potrzebę ponowienia próby kolejnej wygranej?
Czy często zaczyna Pan/i grać stawiając swoje ostatnie pieniądze?
Czy kiedykolwiek pożyczył/a Pan/i pieniądze na gry hazardowe?
Czy kiedykolwiek sprzedał/a Pan/i coś w celu uzyskania pieniędzy na hazard?
Czy z trudem przeznacza Pan/i swoje pieniądze zarezerwowane na hazard na zrobienie jakichś innych zakupów?
Czy kiedykolwiek hazard przesłaniał Pani/Panu troskę o byt swojej rodziny?
Czy kiedykolwiek grał/a Pan/i dłużej niż to wcześniej zaplanował/a?
Czy hazard kiedykolwiek pozwolił Pani/Panu „zapomnieć” o kłopotach lub zmartwieniach?
Czy kiedykolwiek popełnił/a Pan/i lub myślał/a o popełnieniu nielegalnego czynu w celu zapewnienia sobie środków na hazard?
Czy kiedykolwiek z powodu hazardowego grania źle Pan/i sypiał/a?
Czy z powodu kłótni, niepowodzenia lub frustracji ogarniała Panią/Pana kiedykolwiek nagła potrzeba hazardu?
Czy dla uczczenia jakiegoś sukcesu chodził/a Pan/i pograć?
Czy kiedykolwiek pomyślał/a Pan/i, że przyczyną poważnych problemów w życiu może być hazardowe granie?

Jeżeli podejrzewasz, że grasz kompulsywnie, lub Twoja gra ma charakter patologiczny, koniecznie skonsultuj się ze specjalistą. Więcej informacji znajdziesz na ten temat, znajdziesz także na forum AH.